Livespo Navax Xịt Bào Tử Lợi Khuẩn


Livespo Navax Xịt Bào Tử Lợi Khuẩn

Navax là nước muối sinh lý chứa bào tử lợi khuẩn ở nồng độ cao (có vai trò vô hiệu hóa các hại khuẩn, viruss và các tác nhân gây hại). Thiết kế dạng xịt cùng sự kết hợp công nghệ tiền hoạt hóa và công nghệ bào tử lợi khuẩn giúp cho lợi khuẩn bám đều vào niêm mạc, tác dụng nhanh hơn, toàn diện đến cả khoang mũi - họng, hiệu quả rõ ràng so với việc chỉ cho trẻ súc họng bằng nước muối.