Canxi MK7 Max Phát Triển Chiều Cao Tuổi Dậy Thì


Canxi MK7 Max Phát Triển Chiều Cao Tuổi Dậy Thì

Canxi MK7 Max Đảm bảo quá trình vận chuyển hấp thu tối ưu vào xương. Kết hợp cùng CN Bao Vi Nang từ Châu Âu đảm bảo MK7 không phân huỷ trong hỗn hợp đa khoáng. Hấp thu tối ưu, lành tính. Công nghệ bao vi nang.